SEZNAM PRAVIC

ODNOS

Zdravstveni strokovnjaki imajo do vas dober odnos.
V dobri porodnišnici izkušate spoštljivo obporodno oskrbo, pri kateri vzpostavijo zdravstveni strokovnjaki do vas kakovosten odnos: so skrbni, spoštljivi in sočutni; če preprosto povzamemo, do vas so resnično prijazni.

1.1 Pravica do ohranjanja in zaščite telesne in duševne celovitosti

V porodnišnico prihajate kot enkratno človeško bitje, kot posameznica z vsemi svojimi lastnostmi, zmožnostmi, ranljivostmi in posebnostmi. V porodni oskrbi vas morajo sprejemati tako, kot ste, v celoti, na telesni, duševni in duhovni ravni. Nič in nihče ne sme okrniti vaše celovitosti.

1.2 Pravica do spoštljivega odnosa in ravnanja

Porodnice se razlikujete glede kulture, jezika, narodnosti, rase, prepričanja, izobrazbe, ekonomskega in socialnega položaja, družinskih razmerij, spolne usmerjenosti, starosti, pa tudi glede izbir, povezanih z materinstvom, načina življenja, videza, zdravstvenega stanja. In prav do vsake porodnice se mora zdravstveni strokovnjak obnašati spoštljivo.

1.3 Pravica do enakopravnosti, nediskriminacije in nestigmatizacije

V obporodni oskrbi morate imeti zagotovljeno enakopravnost, to pomeni enako raven dostopnosti, obravnave in kakovosti oskrbe, ne glede na vaše osebne lastnosti in okoliščine.

1.4 Pravica do ohranjanja dostojanstva

Nega, postopki in posegi pri oskrbi morajo biti izvedeni tako, da je vaše dostojanstvo ohranjeno in zavarovano. Zdravstveni strokovnjaki naj vas obravnavajo kot odraslo osebo in naj ne bi bili pokroviteljski.

1.5 Pravica do zagotavljanja in varstva zasebnosti; pravica do varovanja zasebnega in družinskega življenja

Pravica do zagotavljanja in varstva zasebnosti velja med vsemi postopki, kot so jemanje anamneze, preoblačenje in pregledi, med posegi, zdravljenjem in nego. Poseg v zasebnost ovira fiziološke procese pri rojevanju in v prvih urah po porodu. V porodnišnici so dolžni varovati tudi vaše osebno in družinsko življenje. Kot porodnica in mama se ne smete počutiti osamljeno, vaši družini mora biti zagotovljeno čim več zasebnosti.

1.6 Pravica do zagotavljanja zaupnosti in do varstva osebnih in zdravstvenih podatkov

Imate pravico do varstva pred neupravičenimi posegi v zasebnost in dostojanstvo pri uporabi vaših osebnih podatkov, med katere sodijo tudi podatki o vaših družinskih in socialnih razmerah.

ODLOČANJE

O svojem telesu odločate vi. O svojem otroku odločata starša.
V porodnišnico prihajate, da bi rodili ob podpori zdravstvenih strokovnjakov. Sodelovanje med vami in zdravstvenimi strokovnjaki je zelo pomembno za dober potek obporodne skrbi, pri čemer pa ohranjate pravico do odločanja o postopkih, posegih, negi in zdravljenju. Imate pravico do informiranosti in obveščenosti. To je osnova za vaše odločanje.

2.1 Pravica, da o sebi, svojem telesu ter otroku, ki se razvija v vas, odločate vi

V času nosečnosti in poroda vam mora biti zagotovljeno, da vi odločate o tem, kaj se bo zgodilo z vami, vašim telesom in vašim otrokom. Ste svobodna, avtonomna oseba. Ste absolutna »lastnica« svojega telesa, zato brez kakršne koli prisile odločate zase.

2.2 Pravica do seznanitve z obstoječo prakso porodne pomoči

Informacije, ki vam pomagajo pri izbiri porodnišnice, porodne pomoči, postopkov, posegov in nege, so ključnega pomena. Odločitve sprejemate med nosečnostjo, se o njih predhodno posvetujete in jih lahko spreminjate. Odločate se lahko tudi med porodom glede na trenutno stanje in počutje.

2.3 Pravica do informirane izbire glede oskrbe vas in vašega otroka

Pravica izbire temelji na spoštovanju samostojnosti pri odločanju o zdravljenju. Z njo je neločljivo povezana pojasnilna dolžnost zdravstvenih strokovnjakov. Obveščajo vas o namerah. Razumljivo vam pojasnijo prednosti in slabosti predlagane obravnave, postopka, posega, zdravila, nege.

2.4 Pravica do soglasja ali zavrnitve nege, postopka, obravnave, posega, zdravila glede vas ali vašega otroka

Zdravstveni strokovnjaki morajo počakati na vaše soglasje za predlagano nego, postopek, poseg ali na vašo zavrnitev, ki jo morajo upoštevati. Soglasje za medicinski poseg ali oskrbo lahko kadar koli prekličete.

POSTOPKI IN POSEGI

Vsi postopki in posegi so utemeljeni na sodobnih spoznanjih.
V porodni oskrbi naj bodo zagotovljene prakse, ki temeljijo na sodobnih izsledkih o prednostih in tveganjih posegov, postopkov, zdravil in nege ter so dokazano učinkovite.

3.1 Pravica do ustrezne babiške in zdravniške oskrbe in nege zase in za otroka

Vrsta babiške ali zdravniške oskrbe naj bo usklajena z vašimi in otrokovimi potrebami ter porodnim potekom. Utemeljena naj bo na sodobnih strokovnih spoznanjih.

3.2 Pravica do fiziološkega poroda, če gre za nosečnost z majhnim tveganjem in je tak porod vaša izbira

Pravica do fiziološkega poroda pomeni, da so v porodni skrbi zagotovljene prakse, ki temeljijo na sodobnih izsledkih o prednostih in tveganjih posegov, postopkov, zdravil in nege, so dokazano učinkovite in podpirajo fiziološki potek nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja. Potencialno nevarni postopki, posegi, zdravila in negovalne prakse se uporabljajo le zaradi tehtnih razlogov.

3.3 Pravica do nujne zdravstvene oziroma medicinske pomoči

Pravico do nujne medicinske pomoči ima vsak, ki takšno pomoč potrebuje. Nujne zdravstvene oziroma medicinske pomoči ni mogoče kakor koli pogojevati, še zlasti ne s plačilom ali napotnico.

3.4 Pravica do sodobnih in preverjenih informacij o tem, kako v nosečnosti in po porodu skrbeti za svoje zdravje in dobro počutje

Kot nosečnica in mama imate pravico do sodobnih, preverjenih informacij o skrbi za svoje telesno in duševno zdravje v času nosečnosti in po porodu. Pomembne so tako informacije o storitvah v obporodnem varstvu kot ustrezno usmerjanje k dodatnim storitvam.

BOLEČINE

Lajšanje bolečin je zagotovljeno.
Po zakonu imate pravico do preprečevanja in lajšanja trpljenja. Če je bolečina neizbežna, imate pravico, da vam jo olajšajo. Na voljo so različne metode za lajšanje porodnih bolečin in sodobna zdravila proti bolečinam, ki jih lahko uporabite ali ne.

4.1 Pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja

V porodnišnici morajo brez odlašanja ukreniti vse potrebno, da se odpravi ali kar se da ublaži bolečino oziroma trpljenje. Pri tem morajo upoštevati vaše odločitve. Prepreči naj se tudi nepotrebne bolečine in trpljenje, ki jih povzročijo medicinski posegi.

4.2 Pravica do informacij o prednostih in tveganjih metod za lajšanje porodnih bolečin

Pravočasno naj vas seznanijo z metodami za lajšanje porodnih bolečin, vključno s prho in porodno kadjo, porodno žogo, obkladki, masažami in pokončnimi položaji ter gibanjem.

4.3. Pravica do informacij o prednostih in tveganjih zdravil proti bolečinam

Zagotovijo naj vam informacije o metodah lajšanja bolečin in o zdravilih proti bolečinam ter usposabljanje za njihovo rabo. Zaželeni so manj invazivni pristopi k lajšanju porodnih bolečin.

4.4 Pravica do izbire in uporabe različnih metod za lajšanje porodnih bolečin in/ali sodobnih zdravil proti bolečinam

Lahko se odločate med različnimi metodami za lajšanje porodnih bolečin in med različnimi sodobnimi zdravili proti bolečinam. Vaše izbire in želje se spoštuje v največji možni meri.

SPREMLJEVALCI

Spremljajo vas bližnji po vaši izbiri.
Neprekinjena navzočnost in podpora naklonjene, izkušene osebe prispeva k zmanjšanju potreb po zdravilih za lajšanje bolečin, nižjemu številu invazivnih posegov, poškodb presredka in operativnih porodov ter povečuje zadovoljstvo žensk s porodnim doživetjem.

5.1 Pravica do spremljevalca ali spremljevalke med porodom - po vaši izbiri, enega ali več

Za navzočnost bližnjih pri porodu ne sme porodnišnica postavljati nikakršnih pogojev ali omejitev, niti časovnih ne. Vi in otrok sta v središču obporodne skrbi, spremljevalci in strokovnjaki delujejo v vajino dobro.

5.2 Pravica, da vas pri pregledih v nosečnosti, med porodom in po njem spremljajo vaši bližnji, eden ali več

Med pregledi v porodnišnici vam lahko ob strani stojijo izbrani bližnji, ki so vam v pomoč s svojo navzočnostjo, besedo ali mnenjem.

TRETJE OSEBE

Pri porodu so nujno prisotni le vaš zdravstveni strokovnjak in njegovi sodelavci.
O tem, kdo od zdravstvenih strokovnjakov bo poleg vašega zdravstvenega strokovnjaka in njegovih sodelavcev še navzoč pri porodu, odločate vi.

6.1 Pravica vedeti, kdo sodeluje pri vaši porodni oskrbi

V porodnišnici imate pravico vedeti, kdo sodeluje pri vaši porodni oskrbi, kdo sta torej vaša babica, ginekolog porodničar in kdo so drugi sodelujoči zdravstveni strokovnjaki.

6.2 Pravica do soglasja ali zavrnitve predloga za navzočnost drugega

S predlogom, da je pri porodu navzoč še kdo drug poleg vašega zdravstvenega strokovnjaka in njegovih sodelavcev, se lahko strinjate, lahko pa predlog brez pojasnila zavrnete.

6.3 Pravica do soglasja ali zavrnitve predloga, da bi drugi opravil določen postopek ali poseg

V nekaterih primerih strokovnjaki predlagajo, da bi kdo drug razen vašega zdravstvenega strokovnjaka in njegovih sodelavcev izvedel določen poseg. V predlog lahko privolite ali ga zavrnete. To velja tudi v primeru oseb, ki se izobražujejo.

SOBIVANJE

Z novorojenčkom nista nikoli ločena.
Po rojstvu se takoj zagotovi čim trajnejši telesni stik med vami (očetom, pomembnim drugim) in otrokom – za navezovanje, vzpostavljanje in vzdrževanje laktacije ter dojenja, ohranjanje telesne toplote, v spodbudo razvoju.

7.1 Pravica do neprekinjenega telesnega stika takoj po rojstvu

Otrok in starši sodijo skupaj že od vsega začetka. Takoj po rojstvu otroka in nastopu tretje porodne dobe imajo starši in otroci pravico, da sami oblikujejo odnos, njegov ritem, zaporedje dejanj, načine vzpostavljanja, ohranjanja in prekinjanja komunikacije.

7.2 Pravica do sobivanja z novorojenčkom

Sobivanje z novorojenčkom je omogočeno v večini naših porodnišnic. To pomeni, da sta otrok in mama skupaj ves čas, 24 ur na dan. Pravica temelji na potrebah otroka in matere in je povezana s pravico do omogočanja družinskega življenja.

NOVOROJENČEK

V obporodnem obdobju so zagotovljene informacije, podpora in pomoč pri negi in skrbi za otroka.

8. Pravica do sodobnih, preverjenih informacij o potrebah novorojenčka, do podpore pri negi in skrbi ter do usmeritve k dodatnim virom

Starši potrebujete sodobne, preverjene informacije o tem, kaj potrebuje novorojenček, kako ga negovati in z njim sodelovati, kako ga dojiti in hraniti. Zagotovljena vam mora biti tudi praktična in psihična podpora in pomoč v razvijajočem se odnosu z otrokom, po potrebi pa usmeritev k dodatnim virom, če si tako želite.

NASILJE

Varni ste in zaščiteni pred vsemi oblikami nasilja.
Tudi v obporodni oskrbi velja temeljna človekova pravica odsotnosti vseh vrst nasilja. Med nasilje sodi tudi ponižujoče in nečloveško ravnanje ali kaznovanje.

9.1 Pravica do nenasilja

Porodnišnica zagotavlja strokovno pomoč pri rojstvu otroka. Nedopustno je, da bi ob tem izkusili kakršno koli nasilje, psihično, fizično, besedno in spolno, ter slabo ravnanje.

9.2 Pravica do zaščite pred vsakršnim nasiljem

Ob nasilnem vedenju zdravstvenega strokovnjaka – besednem, čustvenem ali celo spolnem – mora drugi zdravstveni strokovnjak ukrepati tako, da se nasilje takoj prekine.

RAZISKAVE

Sodelovanje v raziskavah je prostovoljno.
Sodelovanje ali zavrnitev sodelovanja v raziskavi ne sme vplivati na nadaljnjo obporodno skrb in nego ali na kakovost storitev in odnosa.

10. Pravica do odločitve za sodelovanje v raziskavi ali zavrnitve sodelovanja

Lahko se odločite, da boste sodelovali v raziskavi, o kateri so vas pravočasno in popolno informirali, ali pa sodelovanje zavrnete.

DOKUMENTACIJA

Vpogled v zdravstveno dokumentacijo vam je zagotovljen.
Imate pravico do seznanitve z vašo in otrokovo zdravstveno dokumentacijo in njene kopije. V dokumentacijo se lahko dopišejo tudi obrazložitve zdravstvenih strokovnjakov in vaše pripombe.

11.1 Pravica do seznanitve in vpogleda v svojo in otrokovo zdravstveno dokumentacijo, in to v celoti

Ob prisotnosti zdravstvenega strokovnjaka ali sodelavca imate možnost do neoviranega vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na vas ali vašega otroka.

11.2 Pravica do kopije svoje in otrokove zdravstvene dokumentacije, če za to izrazite željo

Izvajalec zdravstvenih storitev vam mora zagotoviti fotokopiranje ali drugo reprodukcijo vaše zdravstvene dokumentacije. Starši imajo pravico tudi do kopiranja otrokove zdravstvene dokumentacije.

KRŠITVE

Obravnava kršitev vam je zagotovljena.
Zagotovljeni sta uresničevanje pravice do obravnave kršitev pacientovih pravic in do brezplačne pomoči zastopnika pacientovih pravic pri uresničevanju pacientovih pravic.

12.1 Pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic ženske, otroka oziroma družine

Imate pravico do rabe storitev zastopnika pacientovih pravic. Njihovi kontakti so navedeni na vladnih spletnih straneh.

12.2 Postopki obravnave kršitev pacientovih pravic so jasno opredeljeni

Vsi postopki za varstvo pacientovih pravic morajo med drugim zagotavljati obveščenost in podporo pacientu, preprosto, pregledno, hitro in učinkovito reševanje, brezplačno svetovanje in pomoč zastopnika pacientovih pravic, nepristranskost in poštenost obravnave ter ustrezno sprotno dokumentiranje. Postopki so opredeljeni v Zakonu o pacientovih pravicah.

PRAVICE V PRAKSI

Komunikacija

Dobro sodelovanje med vami in zdravstvenim osebjem je za dober potek in izid poroda zelo pomembno. Da bi bili porodna podpora in oskrba kar se da prilagojena vam, v pogovorih poveste, kaj čutite in kaj potrebujete. Zdravstveno osebje vam prisluhne, pojasnjuje dogajanje in namere, ki jih lahko sprejmete ali odklonite. Zdravstveno osebje se v celoti izogiba opazkam, kritikam in zasebnim pogovorom.

Fiziološki ali naravni porod

Potrjeno je, da biološki vzorci rojevanja dobro delujejo tudi pri sodobni ženski in plodu. Za večino žensk in otrok je najprimernejši fiziološki oz. naravni porod. Če ste vi in vaš otrok zdravi, je dobrodošlo, da se porod spontano začne in se razvija v svojem lastnem ritmu brez postopkov in posegov od zunaj in brez zdravil. Dokazano je, da je to dobro za telesno in duševno zdravje ter kakovost življenja matere in otroka takoj po rojstvu in tudi dolgoročno, med drugim dobrodejno vpliva na povezavo med njima in na dojenje. Pravico imate, da se na svoje telesne občutke odzivate z gibanjem ter spremembami položajev in se prosto izražate. Dobra babica skrbno spremlja dogajanje ter vaše in otrokovo zdravstveno stanje, vas podpira, usmerja ali vodi. Ustvarja mirno okolje, v katerem se lahko kar se da sprostite in prepustite porodnemu dogajanju. Ob zapletih se porodni pomoči pridruži porodničar/ka oz. drugi zdravstveni strokovnjaki.

Spontano odpiranje materničnega vratu

Maternični vrat se med prvo porodno dobo odpira. Ta se zaključi, ko je popolnoma odprt (10 cm). Prvo porodno dobo sestavljata latentna in aktivna faza.
Latentna faza prve porodne dobe se kaže s popadki, v tem času se maternični vrat mehča in odpira do 5 cm. Trajanje te faze se od ženske do ženske zelo razlikuje.
Za aktivno fazo prve porodne dobe so značilni redni popadki, maternični vrat se še naprej mehča in hitreje odpira, vse do popolne odprtosti; navadno ne traja dlje od 12 ur pri prvorodkah oz. dlje od 10 ur pri ženskah, ki so že rodile.
Pri spontanem porodu se maternični vrat nekaterih žensk odpira počasneje kot 1 cm na uro. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije to samo po sebi še ne sme biti razlog za pospeševanje poroda, če je vaše in otrokovo zdravstveno stanje dobro (priporočili 7 in 8).
Pri spontanem porodu pomaga prepustitev temu, kar počne vaše telo. Pri tem babica skrbno spremlja vaše in otrokovo zdravstveno stanje in skrbi za vaše dobro počutje.

Porodni položaji in gibanje

Porod bolj gladko teče, če se gibate in menjujete položaje, uporabljate prho ali porodno kad ter hodite na WC. Te prakse se pri nas počasi uveljavljajo. V porodnišnici se pozanimajte, ali so na voljo pripomočki za pokončne porodne položaje (žoge, talne blazine, opore, vrvi in rute, letvenik, porodni stol, pručka; omogočajo jih tudi nekatere sodobne postelje) in koliko se res uporabljajo. Dobra babica vam zna svetovati glede položajev in gibanja ter vas pri tem fizično in psihično podpira.

Spremljevalci pri porodu

Med porodom vam bo verjetno dobro delo, če vas bo spremljal kdo od bližnjih (lahko tudi več oseb) in to od začetka do zaključka poroda oz. glede na vaše potrebe. Večina žensk se tako lažje sprosti. Spremljevalci porodnico telesno in čustveno podpirajo ter skrbijo za njeno udobje.
Vaša pravica je, da se odločite, komu boste zaupali vlogo spremljevalca/cev: partnerju, prijateljici, douli itd.
V dobri porodnišnici navzočnosti parterja ali doule ne pogojujejo s plačilom ali opravljenim tečajem priprave na porod. Ponekod postavljajo omejitve glede števila oseb ali spremljanja drugih oseb razen partnerja. Ko izbirate porodnišnico, se pozanimajte o omejitvah in pogojih.

Informirana izbira

Babica, zdravnik ali medicinska sestra vas mora od sprejema dalje sproti seznanjati z nameravanimi postopki in posegi, uporabo zdravil ter jih pojasnjevati.
Pred izvedbo mora pridobiti vaše soglasje ali upoštevati vašo zavrnitev predlagane oskrbe, četudi to z medicinskega vidika pomeni opustitev zdravljenja. Pomembno je vedeti, da o svojem telesu odločate vi, o otroku pa njegova starša. Z odločitvami sprejemate tudi odgovornost zanje.

Dotikanje vašega telesa

Razumljivo je, da se vas med porodom in opravljanjem pregledov zdravstveni strokovnjaki dotikajo. To morajo storiti tako, da vas seznanijo, kaj bodo storili (otipali vaš trebuh, se dotaknili dela telesa, na primer prsi), in pojasnijo zakaj, ter počakajo na vaše soglasje ali zavrnitev. Pri tem morajo poskrbeti za vaše dobro počutje: da ne povzročajo bolečin, ki se jim je mogoče izogniti, biti spoštljivi, poskrbeti, da poleg ni neznancev in da so vrata zaprta.

Spoštovanje zasebnosti

Porod najbolje poteka v okolju, v katerem ste lahko kar se da sproščeni. Pri vseh postopkih in posegih mora biti poskrbljeno, da razen vašega zdravstvenega strokovnjaka poleg ni drugih oseb, in da vas te med postopki in posegi niti po naključju ne morejo videti ali slišati. Imate pravico, da svoje osebne zdravstvene zadeve razlagate zgolj vašim zdravstvenim strokovnjakom in to pri zaprtih vratih.

Klistiranje in britje

V nekaterih slovenskih porodnišnicah se kot del rutinske priprave na porod še vedno izvaja britje sramnih dlak in praznjenje črevesja s klistirjem. Utemeljitve njune rabe za pripravo na porod (npr. preprečevanje okužb, pospeševanje poroda) so danes znanstveno ovržene. Klistiranje in britje ne zmanjšujeta števila okužb, povzročata pa neprijetnosti in moteče vplivata na proces rojevanja. Dokazano je, da klistiranje ne pospešuje poroda. Dejstvo je tudi, da je pospeševanje pri fiziološkem porodu redkokdaj utemeljeno.
Postopka pred navadnim porodom nista smiselna. Oba postopka lahko med pripravo na porod zavrnete.

Uporaba CTG-ja

Za redno spremljanje otrokovega in vašega stanja uporabljajo različne metode in naprave, pri nas je najpogostejša uporaba kardiotokografa, znanega kot CTG. Naprava prek tipal na vašem trebuhu beleži otrokov srčni utrip in vaše popadke.
Če ste zdravi in porod poteka spontano, Svetovna zdravstvena organizacija  priporoča, da zdravstveni strokovnjaki v rednih presledkih poslušajo otrokovo srce. Odsvetuje neprekinjeno rabo CTG-ja, med drugim zato, ker naprave ovirajo gibanje, premikanje porodnice in s tem otežujejo spontano rojevanje (priporočili 17 in 18). Dobre babice znajo oceniti moč in pogostost popadkov s tipanjem trebuha.
V porodnišnici se pozanimajte, kaj je poleg CTGja še na voljo za spremljanje otrokovega stanja.

Vaginalni pregled

Z vaginalnim pregledom zdravstveni strokovnjak ocenjuje, kako vaš porod napreduje, predvsem ugotavlja odprtost materničnega vratu. Babica ali porodničar vam mora vaginalni pregled napovedati in pojasniti ter počakati na vaše soglasje ali zavrnitev. Izvesti ga mora počasi in obzirno ter sporočiti svoje ugotovitve. Vrata v porodno sobo so medtem zaprta. Dobri zdravstveni strokovnjaki v prvi porodni dobi vaginalnih pregledov ne izvajajo pogosteje kot enkrat na štiri ure, razen v izjemnih primerih. Vaginalne preglede nadomeščajo z opazovanji drugih telesnih znakov in vašega vedenja. Pravico imate, da upoštevajo vaše stališča do vaginalnega pregleda ter ga na primer prekinejo, če to izrazite.

Prediranje plodovih ovojev

V plodovih ovojih, ki spominjajo na vrečko, sta plodovnico in otrok. Nekateri porodi se začno z odtekanjem plodovnice zaradi spontanega razpoka plodovih ovojev. To se lahko zgodi prezgodaj ali ob predvidenem roku poroda. Večinoma pride do spontanega razpoka plodovih ovojev med porodom. Nekateri otroci pa se rodijo v celih plodovih ovojih. Med porodom celi plodovi ovoji do določene mere ščitijo otroka in rodila, ker delujejo kot »zaščitna blazina«.
Plodove ovoje v nekaterih primerih predrejo, da bi s tem sprožili ali pospešili porod ali lažje ugotovili otrokovo stanje. Predrejo jih s posebnim pripomočkom skozi nožnico. Svetovna zdravstvena organizacija odsvetuje rutinsko prediranje plodovih ovojev, ker je povezano npr. z manj gibanja porodnice in manj pokončnih položajev, torej zmanjšuje možnosti za spontani porod; poveča se tudi tveganje za izpad popkovnice (priporočili 28 in 29).
Zdravstveni strokovnjaki vas morajo obvestiti, da nameravajo predreti plodove ovoje, pojasniti namen in počakati na soglasje ali zavrnitev. Če želite, da vaš porod poteka brez prediranja plodovih ovojev, vnaprej obvestite vaše zdravstvene strokovnjake.

Sproženje in pospeševanje poroda

Za mamo in otroka je spontan porod najprimernejši.
Sproženje in pospeševanje poroda sta potrebna le v nekaterih primerih; dobra babica za začetek predlaga manj invazivne pristope (mdr. spremembo položaja, gibanje, ljubkovanje prsnih bradavic).
Za sproženje in pospeševanje poroda uporabljajo metode, kot sta mdr. ločevanje in prediranje plodovih ovojev, pogosto pa tudi zdravila (npr. sintetični prostaglandini in oksitocin).
Dokler maternični vrat še ni odprt pet cm, vi in vaš otrok pa sta dobro, Svetovna zdravstvena organizacija  odsvetuje pospeševanja poroda (priporočilo 9).
Zdravstveni strokovnjak mora sproženje ali pospeševanje poroda napovedati, pojasniti ter počakati na vaše soglasje ali zavrnitev.
Pri prihodu v porodnišnico vnaprej obvestite zdravstvene strokovnjake, če želite, da porod poteka spontano.

Pijača in hrana med porodom

Porod je zahtevno telesno delo, za dober potek je pomembno, da ne dehidrirate in da imate dovolj energije zanj. Sodobne ugotovitve kažejo, da lahko ženska z nezapletenim porodom uživa pijačo in hrano. To priporoča tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Pogovorite se z babico o tem, kaj potrebujete. V porodnišnicah je na voljo voda; zelo primerni pa so izotonični napitki, ki jih prinesete s seboj (npr. kokosova voda, limonada z medom in ščepcem soli). Če ste žejni, po malem pijte. Lahke prigrizke si pripravite vnaprej. Če boste lačni, jih boste imeli pri roki. Ne pozabite na tekočino in prigrizke za spremljevalca/ko.

Uporaba intravenoznih tekočin

Uporaba intravenoznih tekočin, da bi s tem skrajšali čas poroda, po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije ni priporočljiva, ker med drugim ovira prosto gibanje ženske in je povezana z določenimi tveganji (priporočilo 32).

Intravenozna kanila

Ob sprejemu v porodno sobo vam v žilo na hrbtni strani roke vstavijo kanilo, ki omogoča prejemanje tekočine in zdravil, na primer za pospeševanje poroda ali proti bolečinam. Če ste zdravi in porod poteka fiziološko, vstavitev kanile za morebitno prihodnjo rabo ni potrebna. Pravico imate, da jo odklonite.
Tudi za dajanje zdravil po venski kanili med porodom vas morajo zdravstveni strokovnjaki o svoji nameri obvestiti, pojasniti namen in počakati na vaše soglasje ali zavrnitev.

Lajšanje bolečin

Pri spontanem porodu se v telesu sproščajo snovi, ki blažijo porodne bolečine. Dodatno pomaga gibanje in spreminjanje položajev. Pri tem vas podpirajo babica, spremljevalci/ke ali pa uporabljate pripomočke. Uporabljate lahko prho, porodno kad (če je na voljo). Koristijo sprostitvene tehnike, usmerjeno dihanje; glasba, meditacija ipd.
Dobre babice so prava zakladnica predlogov za lajšanje bolečin. Babica ali spremljevalci/ke vas lahko masirajo, pomagajo z nasprotnim pritiskom, toplimi obkladki ipd.
V vsaki dobri porodnišnici so ves čas na voljo sodobna zdravila za lajšanje bolečin, ki jih lahko prejmete, če želite in če to dopušča vaše in otrokovo zdravstveno stanje ter potek poroda. Nihče vam jih ne sme vsiljevati ali odtegovati. Na vašo željo vas seznanijo z njihovimi prednostmi in slabostmi. Verodostojne informacije o prednostih in slabostih ter pojasnila o dostopnosti v posamezni porodnišnici morajo biti na voljo tako, da se seznanite z njimi tudi že v nosečnosti.

Iztis otroka

Ko je maternični vrat popolnoma odprt, se začne druga porodna doba. Otrok preide iz maternice in se po porodnem kanalu rodi na svet. Navadno čutite neustavljivo potrebo, da bi pritiskali, ob tem so vaši popadki še vedno močni, a drugačni kot v prvi porodni dobi. Priporočljivo je, da sledite svojim telesnim občutkom in pritiskate skladno z njimi.
Če rojevate prvič, lahko pričakujete, da se bo druga porodna doba zaključila največ v treh urah, če ste že kdaj rodili, pa največ v dveh urah.
Ob prihodu v porodnišnico povejte, da bi si tudi v drugi porodni dobi želeli uporabiti katerega od pokončnih položajev ali npr. položaj na vseh štirih.

Pritisk na vrh maternice

Pritisk na vrh maternice v drugi porodni dobi, da bi pospešili rojstvo otroka, Svetovna zdravstvena organizacija odsvetuje zaradi vprašljive učinkovitosti in povečanja tveganj za poškodbe otroka in matere (priporočilo 40). Pravico imate do predhodne seznanitve z namero, da bi izvedli pritisk na vrh maternice in soglašati ali zavrniti postopek. Če imate vnaprej izoblikovana stališča do pritiska na vrh maternice, jih sporočite ob prihodu v porodnišnico.

Prerez presredka

Pri spontanem porodu se je presredek navadno zmožen brez poškodbe prilagoditi prehodu otroka. Za ohranjanje celega presredka so pomembni mdr. vaš položaj, pri katerem presredek ni preveč napet, ne prehiter potek druge porodne dobe, spontano pritiskanje. Dobra babica omogoča kar se da spontano rojevanje, kadar pa potrebujete usmeritve, vas ustrezno vodi. Uporablja situaciji primerne pristope za varovanje presredka (podpiranje presredka, topli obkladki, masaža), pri tem pa mora upoštevati vaše izbire.
Če je prerez presredka potreben (npr. zaradi hude otrokove stiske) vam mora babica namero pojasniti ter počakati na vaše soglasje ali zavrnitev. Sodobni izsledki potrjujejo, da je prerez presredka potreben le redko, rutinska izvajanje pa zastarela praksa, ki ne preprečuje hujših raztrganin. Pravico imate, da pred šivanjem prereza presredka ali raztrganine prejmete sredstvo proti bolečinam. Šivajo, ko potrdite, da je zdravilo začelo učinkovati. Pri tem so vrata v porodno sobo zaprta.
Pri izbiranju porodnišnice se pozanimajte o odstotkih prereza presredka. Če imate o prerezu presredka vnaprej izdelano mnenje, ga pisno ali ustno izrazite že pred pričetkom poroda.

Prerez popkovnice

Po rojstvu otrok še vedno dobiva kri prek popkovnice, ki je povezana s posteljico; to je koristno za njegovo zdravje. S prerezom je smiselno počakati, dokler žile v popkovnici ne prenehajo utripati, navadno najmanj nekaj minut ali več. Takojšen prerez je utemeljen le izjemoma, ko gre za reševanje zapletov. Nekaj časa je bila praksa, da so popkovnico prekinili nemudoma po rojstvu otroka; to se opušča. Pravico imate, da se vaše stališče glede prereza popkovnice upošteva; prekinitev lahko izvede tudi oče otroka ali vi sami, kakor želite. Svojo željo glede prereza popkovnice izrazite pred rojstvom otroka.

Neprekinjena bližina matere in otroka

Otrokovo naravno okolje je materino naročje, pomirja ga, mu daje zavetje, otroku je pri vas prijetno toplo itd. Še posebej po spontanem porodu bo buden, spoznavala se bosta in se povezovala; tudi skupaj z očetom, če bo poleg. Razen v primeru reševanja življenja ni utemeljenih razlogov, da bi otroka ločevali od vas, če tega ne želite. V prvi uri po rojstvu bo že poskusil sesati pri vaših prsih. To je priporočljivo za vzpostavljanje laktacije in dojenja, pomaga tudi pri izločanju posteljice in krčenju maternice, s tem pa pri preprečevanju hujših krvavitev.
Pravico imate, da z otrokom ostaneta skupaj tudi na poporodnem oddelku in to ves čas bivanja v porodnišnici, kar v večini porodnišnic tudi omogočajo. Pravico imate tudi spremljati svojega otroka ob pregledih in pri postopkih in posegih.

Sobivanje očeta po porodu

V nekaterih porodnišnicah je mogoče sobivanje očeta tudi v dnevih po porodu. Številnim materam to dobro dene, koristno pa je lahko tudi za povezovanje med otrokom in očetom. Starša imata priložnost, da se skupaj učita spretnosti sodelovanja z otrokom in njegove nege. Ženski je lahko partnerjeva prisotnost v veliko praktično in čustveno podporo. Storitev je trenutno plačljiva.

World Health Organization, WHO Recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience, 2018.

 

PRIČEVANJA PORODNIC

Ko spregovorijo ženske

V Sloveniji številne ženske poročajo o dobrih izkušnjah z oskrbo pri porodu, obstajajo pa tudi pričevanja, da ni vedno tako. Na podlagi 225 pričevanj o neustrezni skrbi in nasilju pri porodih v slovenskih porodnišnicah je nastala poglobljena študija, ki osvetljuje to spregledano in pogosto tudi zanikano plat porodne skrbi.

Namen študije je, da problematiko prepoznajo zdravstveni strokovnjaki, vodstva porodnišnic in odločevalci. Seznanjenost širše javnosti in seveda žensk, ki se jih obporodna skrb neposredno tiče, pa bo pripomogla k hitrejši vpeljavi pozitivnih sprememb.

Opozorilo: Študija vsebuje opise neustrezne porodne oskrbe in občutij nemoči, zlorabe, nasilja in podobno. Če načrtujete nosečnost ali ste noseči in se poroda močno bojite, če se ob misli nanj soočate s tesnobnimi občutki, morda potrebujete drugačne vrste informacij in podpore. Pišite nam: info@mamazofa.org

Študija Ničelna toleranca do nasilja med porodom >>>
Kaj vse je neprimerna obporodna skrb Vrste nasilja >>>

VAŠA PORODNA IZKUŠNJA

Nosečnice, matere ... zaupajte nam, kaj ste doživele in česa si želite.

SEZNAM PRAVIC

ODNOS

Zdravstveni strokovnjaki imajo do vas dober odnos.
V dobri porodnišnici izkušate spoštljivo obporodno oskrbo, pri kateri vzpostavijo zdravstveni strokovnjaki do vas kakovosten odnos: so skrbni, spoštljivi in sočutni; če preprosto povzamemo, do vas so resnično prijazni.

1.1 Pravica do ohranjanja in zaščite telesne in duševne celovitosti

V porodnišnico prihajate kot enkratno človeško bitje, kot posameznica z vsemi svojimi lastnostmi, zmožnostmi, ranljivostmi in posebnostmi. V porodni oskrbi vas morajo sprejemati tako, kot ste, v celoti, na telesni, duševni in duhovni ravni. Nič in nihče ne sme okrniti vaše celovitosti.

1.2 Pravica do spoštljivega odnosa in ravnanja

Porodnice se razlikujete glede kulture, jezika, narodnosti, rase, prepričanja, izobrazbe, ekonomskega in socialnega položaja, družinskih razmerij, spolne usmerjenosti, starosti, pa tudi glede izbir, povezanih z materinstvom, načina življenja, videza, zdravstvenega stanja. In prav do vsake porodnice se mora zdravstveni strokovnjak obnašati spoštljivo.

1.3 Pravica do enakopravnosti, nediskriminacije in nestigmatizacije

V obporodni oskrbi morate imeti zagotovljeno enakopravnost, to pomeni enako raven dostopnosti, obravnave in kakovosti oskrbe, ne glede na vaše osebne lastnosti in okoliščine.

1.4 Pravica do ohranjanja dostojanstva

Nega, postopki in posegi pri oskrbi morajo biti izvedeni tako, da je vaše dostojanstvo ohranjeno in zavarovano. Zdravstveni strokovnjaki naj vas obravnavajo kot odraslo osebo in naj ne bi bili pokroviteljski.

1.5 Pravica do zagotavljanja in varstva zasebnosti; pravica do varovanja zasebnega in družinskega življenja

Pravica do zagotavljanja in varstva zasebnosti velja med vsemi postopki, kot so jemanje anamneze, preoblačenje in pregledi, med posegi, zdravljenjem in nego. Poseg v zasebnost ovira fiziološke procese pri rojevanju in v prvih urah po porodu. V porodnišnici so dolžni varovati tudi vaše osebno in družinsko življenje. Kot porodnica in mama se ne smete počutiti osamljeno, vaši družini mora biti zagotovljeno čim več zasebnosti.

1.6 Pravica do zagotavljanja zaupnosti in do varstva osebnih in zdravstvenih podatkov

Imate pravico do varstva pred neupravičenimi posegi v zasebnost in dostojanstvo pri uporabi vaših osebnih podatkov, med katere sodijo tudi podatki o vaših družinskih in socialnih razmerah.

ODLOČANJE

O svojem telesu odločate vi. O svojem otroku odločata starša.
V porodnišnico prihajate, da bi rodili ob podpori zdravstvenih strokovnjakov. Sodelovanje med vami in zdravstvenimi strokovnjaki je zelo pomembno za dober potek obporodne skrbi, pri čemer pa ohranjate pravico do odločanja o postopkih, posegih, negi in zdravljenju. Imate pravico do informiranosti in obveščenosti. To je osnova za vaše odločanje.

2.1 Pravica, da o sebi, svojem telesu ter otroku, ki se razvija v vas, odločate vi

V času nosečnosti in poroda vam mora biti zagotovljeno, da vi odločate o tem, kaj se bo zgodilo z vami, vašim telesom in vašim otrokom. Ste svobodna, avtonomna oseba. Ste absolutna »lastnica« svojega telesa, zato brez kakršne koli prisile odločate zase.

2.2 Pravica do seznanitve z obstoječo prakso porodne pomoči

Informacije, ki vam pomagajo pri izbiri porodnišnice, porodne pomoči, postopkov, posegov in nege, so ključnega pomena. Odločitve sprejemate med nosečnostjo, se o njih predhodno posvetujete in jih lahko spreminjate. Odločate se lahko tudi med porodom glede na trenutno stanje in počutje.

2.3 Pravica do informirane izbire glede oskrbe vas in vašega otroka

Pravica izbire temelji na spoštovanju samostojnosti pri odločanju o zdravljenju. Z njo je neločljivo povezana pojasnilna dolžnost zdravstvenih strokovnjakov. Obveščajo vas o namerah. Razumljivo vam pojasnijo prednosti in slabosti predlagane obravnave, postopka, posega, zdravila, nege.

2.4 Pravica do soglasja ali zavrnitve nege, postopka, obravnave, posega, zdravila glede vas ali vašega otroka

Zdravstveni strokovnjaki morajo počakati na vaše soglasje za predlagano nego, postopek, poseg ali na vašo zavrnitev, ki jo morajo upoštevati. Soglasje za medicinski poseg ali oskrbo lahko kadar koli prekličete.

POSTOPKI IN POSEGI

Vsi postopki in posegi so utemeljeni na sodobnih spoznanjih.
V porodni oskrbi naj bodo zagotovljene prakse, ki temeljijo na sodobnih izsledkih o prednostih in tveganjih posegov, postopkov, zdravil in nege ter so dokazano učinkovite.

3.1 Pravica do ustrezne babiške in zdravniške oskrbe in nege zase in za otroka

Vrsta babiške ali zdravniške oskrbe naj bo usklajena z vašimi in otrokovimi potrebami ter porodnim potekom. Utemeljena naj bo na sodobnih strokovnih spoznanjih.

3.2 Pravica do fiziološkega poroda, če gre za nosečnost z majhnim tveganjem in je tak porod vaša izbira

Pravica do fiziološkega poroda pomeni, da so v porodni skrbi zagotovljene prakse, ki temeljijo na sodobnih izsledkih o prednostih in tveganjih posegov, postopkov, zdravil in nege, so dokazano učinkovite in podpirajo fiziološki potek nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja. Potencialno nevarni postopki, posegi, zdravila in negovalne prakse se uporabljajo le zaradi tehtnih razlogov.

3.3 Pravica do nujne zdravstvene oziroma medicinske pomoči

Pravico do nujne medicinske pomoči ima vsak, ki takšno pomoč potrebuje. Nujne zdravstvene oziroma medicinske pomoči ni mogoče kakor koli pogojevati, še zlasti ne s plačilom ali napotnico.

3.4 Pravica do sodobnih in preverjenih informacij o tem, kako v nosečnosti in po porodu skrbeti za svoje zdravje in dobro počutje

Kot nosečnica in mama imate pravico do sodobnih, preverjenih informacij o skrbi za svoje telesno in duševno zdravje v času nosečnosti in po porodu. Pomembne so tako informacije o storitvah v obporodnem varstvu kot ustrezno usmerjanje k dodatnim storitvam.

BOLEČINE

Lajšanje bolečin je zagotovljeno.
Po zakonu imate pravico do preprečevanja in lajšanja trpljenja. Če je bolečina neizbežna, imate pravico, da vam jo olajšajo. Na voljo so različne metode za lajšanje porodnih bolečin in sodobna zdravila proti bolečinam, ki jih lahko uporabite ali ne.

4.1 Pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja

V porodnišnici morajo brez odlašanja ukreniti vse potrebno, da se odpravi ali kar se da ublaži bolečino oziroma trpljenje. Pri tem morajo upoštevati vaše odločitve. Prepreči naj se tudi nepotrebne bolečine in trpljenje, ki jih povzročijo medicinski posegi.

4.2 Pravica do informacij o prednostih in tveganjih metod za lajšanje porodnih bolečin

Pravočasno naj vas seznanijo z metodami za lajšanje porodnih bolečin, vključno s prho in porodno kadjo, porodno žogo, obkladki, masažami in pokončnimi položaji ter gibanjem.

4.3. Pravica do informacij o prednostih in tveganjih zdravil proti bolečinam

Zagotovijo naj vam informacije o metodah lajšanja bolečin in o zdravilih proti bolečinam ter usposabljanje za njihovo rabo. Zaželeni so manj invazivni pristopi k lajšanju porodnih bolečin.

4.4 Pravica do izbire in uporabe različnih metod za lajšanje porodnih bolečin in/ali sodobnih zdravil proti bolečinam

Lahko se odločate med različnimi metodami za lajšanje porodnih bolečin in med različnimi sodobnimi zdravili proti bolečinam. Vaše izbire in želje se spoštuje v največji možni meri.

SPREMLJEVALCI

Spremljajo vas bližnji po vaši izbiri.
Neprekinjena navzočnost in podpora naklonjene, izkušene osebe prispeva k zmanjšanju potreb po zdravilih za lajšanje bolečin, nižjemu številu invazivnih posegov, poškodb presredka in operativnih porodov ter povečuje zadovoljstvo žensk s porodnim doživetjem.

5.1 Pravica do spremljevalca ali spremljevalke med porodom - po vaši izbiri, enega ali več

Za navzočnost bližnjih pri porodu ne sme porodnišnica postavljati nikakršnih pogojev ali omejitev, niti časovnih ne. Vi in otrok sta v središču obporodne skrbi, spremljevalci in strokovnjaki delujejo v vajino dobro.

5.2 Pravica, da vas pri pregledih v nosečnosti, med porodom in po njem spremljajo vaši bližnji, eden ali več

Med pregledi v porodnišnici vam lahko ob strani stojijo izbrani bližnji, ki so vam v pomoč s svojo navzočnostjo, besedo ali mnenjem.

TRETJE OSEBE

Pri porodu so nujno prisotni le vaš zdravstveni strokovnjak in njegovi sodelavci.
O tem, kdo od zdravstvenih strokovnjakov bo poleg vašega zdravstvenega strokovnjaka in njegovih sodelavcev še navzoč pri porodu, odločate vi.

6.1 Pravica vedeti, kdo sodeluje pri vaši porodni oskrbi

V porodnišnici imate pravico vedeti, kdo sodeluje pri vaši porodni oskrbi, kdo sta torej vaša babica, ginekolog porodničar in kdo so drugi sodelujoči zdravstveni strokovnjaki.

6.2 Pravica do soglasja ali zavrnitve predloga za navzočnost drugega

S predlogom, da je pri porodu navzoč še kdo drug poleg vašega zdravstvenega strokovnjaka in njegovih sodelavcev, se lahko strinjate, lahko pa predlog brez pojasnila zavrnete.

6.3 Pravica do soglasja ali zavrnitve predloga, da bi drugi opravil določen postopek ali poseg

V nekaterih primerih strokovnjaki predlagajo, da bi kdo drug razen vašega zdravstvenega strokovnjaka in njegovih sodelavcev izvedel določen poseg. V predlog lahko privolite ali ga zavrnete. To velja tudi v primeru oseb, ki se izobražujejo.

SOBIVANJE

Z novorojenčkom nista nikoli ločena.
Po rojstvu se takoj zagotovi čim trajnejši telesni stik med vami (očetom, pomembnim drugim) in otrokom – za navezovanje, vzpostavljanje in vzdrževanje laktacije ter dojenja, ohranjanje telesne toplote, v spodbudo razvoju.

7.1 Pravica do neprekinjenega telesnega stika takoj po rojstvu

Otrok in starši sodijo skupaj že od vsega začetka. Takoj po rojstvu otroka in nastopu tretje porodne dobe imajo starši in otroci pravico, da sami oblikujejo odnos, njegov ritem, zaporedje dejanj, načine vzpostavljanja, ohranjanja in prekinjanja komunikacije.

7.2 Pravica do sobivanja z novorojenčkom

Sobivanje z novorojenčkom je omogočeno v večini naših porodnišnic. To pomeni, da sta otrok in mama skupaj ves čas, 24 ur na dan. Pravica temelji na potrebah otroka in matere in je povezana s pravico do omogočanja družinskega življenja.

NOVOROJENČEK

V obporodnem obdobju so zagotovljene informacije, podpora in pomoč pri negi in skrbi za otroka.

8. Pravica do sodobnih, preverjenih informacij o potrebah novorojenčka, do podpore pri negi in skrbi ter do usmeritve k dodatnim virom

Starši potrebujete sodobne, preverjene informacije o tem, kaj potrebuje novorojenček, kako ga negovati in z njim sodelovati, kako ga dojiti in hraniti. Zagotovljena vam mora biti tudi praktična in psihična podpora in pomoč v razvijajočem se odnosu z otrokom, po potrebi pa usmeritev k dodatnim virom, če si tako želite.

NASILJE

Varni ste in zaščiteni pred vsemi oblikami nasilja.
Tudi v obporodni oskrbi velja temeljna človekova pravica odsotnosti vseh vrst nasilja. Med nasilje sodi tudi ponižujoče in nečloveško ravnanje ali kaznovanje.

9.1 Pravica do nenasilja

Porodnišnica zagotavlja strokovno pomoč pri rojstvu otroka. Nedopustno je, da bi ob tem izkusili kakršno koli nasilje, psihično, fizično, besedno in spolno, ter slabo ravnanje.

9.2 Pravica do zaščite pred vsakršnim nasiljem

Ob nasilnem vedenju zdravstvenega strokovnjaka – besednem, čustvenem ali celo spolnem – mora drugi zdravstveni strokovnjak ukrepati tako, da se nasilje takoj prekine.

RAZISKAVE

Sodelovanje v raziskavah je prostovoljno.
Sodelovanje ali zavrnitev sodelovanja v raziskavi ne sme vplivati na nadaljnjo obporodno skrb in nego ali na kakovost storitev in odnosa.

10. Pravica do odločitve za sodelovanje v raziskavi ali zavrnitve sodelovanja

Lahko se odločite, da boste sodelovali v raziskavi, o kateri so vas pravočasno in popolno informirali, ali pa sodelovanje zavrnete.

DOKUMENTACIJA

Vpogled v zdravstveno dokumentacijo vam je zagotovljen.
Imate pravico do seznanitve z vašo in otrokovo zdravstveno dokumentacijo in njene kopije. V dokumentacijo se lahko dopišejo tudi obrazložitve zdravstvenih strokovnjakov in vaše pripombe.

11.1 Pravica do seznanitve in vpogleda v svojo in otrokovo zdravstveno dokumentacijo, in to v celoti

Ob prisotnosti zdravstvenega strokovnjaka ali sodelavca imate možnost do neoviranega vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na vas ali vašega otroka.

11.2 Pravica do kopije svoje in otrokove zdravstvene dokumentacije, če za to izrazite željo

Izvajalec zdravstvenih storitev vam mora zagotoviti fotokopiranje ali drugo reprodukcijo vaše zdravstvene dokumentacije. Starši imajo pravico tudi do kopiranja otrokove zdravstvene dokumentacije.

KRŠITVE

Obravnava kršitev vam je zagotovljena.
Zagotovljeni sta uresničevanje pravice do obravnave kršitev pacientovih pravic in do brezplačne pomoči zastopnika pacientovih pravic pri uresničevanju pacientovih pravic.

12.1 Pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic ženske, otroka oziroma družine

Imate pravico do rabe storitev zastopnika pacientovih pravic. Njihovi kontakti so navedeni na vladnih spletnih straneh.

12.2 Postopki obravnave kršitev pacientovih pravic so jasno opredeljeni

Vsi postopki za varstvo pacientovih pravic morajo med drugim zagotavljati obveščenost in podporo pacientu, preprosto, pregledno, hitro in učinkovito reševanje, brezplačno svetovanje in pomoč zastopnika pacientovih pravic, nepristranskost in poštenost obravnave ter ustrezno sprotno dokumentiranje. Postopki so opredeljeni v Zakonu o pacientovih pravicah.

PRAVICE V PRAKSI

Komunikacija

Dobro sodelovanje med vami in zdravstvenim osebjem je za dober potek in izid poroda zelo pomembno. Da bi bili porodna podpora in oskrba kar se da prilagojena vam, v pogovorih poveste, kaj čutite in kaj potrebujete. Zdravstveno osebje vam prisluhne, pojasnjuje dogajanje in namere, ki jih lahko sprejmete ali odklonite. Zdravstveno osebje se v celoti izogiba opazkam, kritikam in zasebnim pogovorom.

Fiziološki ali naravni porod

Potrjeno je, da biološki vzorci rojevanja dobro delujejo tudi pri sodobni ženski in plodu. Za večino žensk in otrok je najprimernejši fiziološki oz. naravni porod. Če ste vi in vaš otrok zdravi, je dobrodošlo, da se porod spontano začne in se razvija v svojem lastnem ritmu brez postopkov in posegov od zunaj in brez zdravil. Dokazano je, da je to dobro za telesno in duševno zdravje ter kakovost življenja matere in otroka takoj po rojstvu in tudi dolgoročno, med drugim dobrodejno vpliva na povezavo med njima in na dojenje. Pravico imate, da se na svoje telesne občutke odzivate z gibanjem ter spremembami položajev in se prosto izražate. Dobra babica skrbno spremlja dogajanje ter vaše in otrokovo zdravstveno stanje, vas podpira, usmerja ali vodi. Ustvarja mirno okolje, v katerem se lahko kar se da sprostite in prepustite porodnemu dogajanju. Ob zapletih se porodni pomoči pridruži porodničar/ka oz. drugi zdravstveni strokovnjaki.

Spontano odpiranje materničnega vratu

Maternični vrat se med prvo porodno dobo odpira. Ta se zaključi, ko je popolnoma odprt (10 cm). Prvo porodno dobo sestavljata latentna in aktivna faza.
Latentna faza prve porodne dobe se kaže s popadki, v tem času se maternični vrat mehča in odpira do 5 cm. Trajanje te faze se od ženske do ženske zelo razlikuje.
Za aktivno fazo prve porodne dobe so značilni redni popadki, maternični vrat se še naprej mehča in hitreje odpira, vse do popolne odprtosti; navadno ne traja dlje od 12 ur pri prvorodkah oz. dlje od 10 ur pri ženskah, ki so že rodile.
Pri spontanem porodu se maternični vrat nekaterih žensk odpira počasneje kot 1 cm na uro. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije to samo po sebi še ne sme biti razlog za pospeševanje poroda, če je vaše in otrokovo zdravstveno stanje dobro (priporočili 7 in 8).
Pri spontanem porodu pomaga prepustitev temu, kar počne vaše telo. Pri tem babica skrbno spremlja vaše in otrokovo zdravstveno stanje in skrbi za vaše dobro počutje.

Porodni položaji in gibanje

Porod bolj gladko teče, če se gibate in menjujete položaje, uporabljate prho ali porodno kad ter hodite na WC. Te prakse se pri nas počasi uveljavljajo. V porodnišnici se pozanimajte, ali so na voljo pripomočki za pokončne porodne položaje (žoge, talne blazine, opore, vrvi in rute, letvenik, porodni stol, pručka; omogočajo jih tudi nekatere sodobne postelje) in koliko se res uporabljajo. Dobra babica vam zna svetovati glede položajev in gibanja ter vas pri tem fizično in psihično podpira.

Spremljevalci pri porodu

Med porodom vam bo verjetno dobro delo, če vas bo spremljal kdo od bližnjih (lahko tudi več oseb) in to od začetka do zaključka poroda oz. glede na vaše potrebe. Večina žensk se tako lažje sprosti. Spremljevalci porodnico telesno in čustveno podpirajo ter skrbijo za njeno udobje.
Vaša pravica je, da se odločite, komu boste zaupali vlogo spremljevalca/cev: partnerju, prijateljici, douli itd.
V dobri porodnišnici navzočnosti parterja ali doule ne pogojujejo s plačilom ali opravljenim tečajem priprave na porod. Ponekod postavljajo omejitve glede števila oseb ali spremljanja drugih oseb razen partnerja. Ko izbirate porodnišnico, se pozanimajte o omejitvah in pogojih.

Informirana izbira

Babica, zdravnik ali medicinska sestra vas mora od sprejema dalje sproti seznanjati z nameravanimi postopki in posegi, uporabo zdravil ter jih pojasnjevati.
Pred izvedbo mora pridobiti vaše soglasje ali upoštevati vašo zavrnitev predlagane oskrbe, četudi to z medicinskega vidika pomeni opustitev zdravljenja. Pomembno je vedeti, da o svojem telesu odločate vi, o otroku pa njegova starša. Z odločitvami sprejemate tudi odgovornost zanje.

Dotikanje vašega telesa

Razumljivo je, da se vas med porodom in opravljanjem pregledov zdravstveni strokovnjaki dotikajo. To morajo storiti tako, da vas seznanijo, kaj bodo storili (otipali vaš trebuh, se dotaknili dela telesa, na primer prsi), in pojasnijo zakaj, ter počakajo na vaše soglasje ali zavrnitev. Pri tem morajo poskrbeti za vaše dobro počutje: da ne povzročajo bolečin, ki se jim je mogoče izogniti, biti spoštljivi, poskrbeti, da poleg ni neznancev in da so vrata zaprta.

Spoštovanje zasebnosti

Porod najbolje poteka v okolju, v katerem ste lahko kar se da sproščeni. Pri vseh postopkih in posegih mora biti poskrbljeno, da razen vašega zdravstvenega strokovnjaka poleg ni drugih oseb, in da vas te med postopki in posegi niti po naključju ne morejo videti ali slišati. Imate pravico, da svoje osebne zdravstvene zadeve razlagate zgolj vašim zdravstvenim strokovnjakom in to pri zaprtih vratih.

Klistiranje in britje

V nekaterih slovenskih porodnišnicah se kot del rutinske priprave na porod še vedno izvaja britje sramnih dlak in praznjenje črevesja s klistirjem. Utemeljitve njune rabe za pripravo na porod (npr. preprečevanje okužb, pospeševanje poroda) so danes znanstveno ovržene. Klistiranje in britje ne zmanjšujeta števila okužb, povzročata pa neprijetnosti in moteče vplivata na proces rojevanja. Dokazano je, da klistiranje ne pospešuje poroda. Dejstvo je tudi, da je pospeševanje pri fiziološkem porodu redkokdaj utemeljeno.
Postopka pred navadnim porodom nista smiselna. Oba postopka lahko med pripravo na porod zavrnete.

Uporaba CTG-ja

Za redno spremljanje otrokovega in vašega stanja uporabljajo različne metode in naprave, pri nas je najpogostejša uporaba kardiotokografa, znanega kot CTG. Naprava prek tipal na vašem trebuhu beleži otrokov srčni utrip in vaše popadke.
Če ste zdravi in porod poteka spontano, Svetovna zdravstvena organizacija  priporoča, da zdravstveni strokovnjaki v rednih presledkih poslušajo otrokovo srce. Odsvetuje neprekinjeno rabo CTG-ja, med drugim zato, ker naprave ovirajo gibanje, premikanje porodnice in s tem otežujejo spontano rojevanje (priporočili 17 in 18). Dobre babice znajo oceniti moč in pogostost popadkov s tipanjem trebuha.
V porodnišnici se pozanimajte, kaj je poleg CTGja še na voljo za spremljanje otrokovega stanja.

Vaginalni pregled

Z vaginalnim pregledom zdravstveni strokovnjak ocenjuje, kako vaš porod napreduje, predvsem ugotavlja odprtost materničnega vratu. Babica ali porodničar vam mora vaginalni pregled napovedati in pojasniti ter počakati na vaše soglasje ali zavrnitev. Izvesti ga mora počasi in obzirno ter sporočiti svoje ugotovitve. Vrata v porodno sobo so medtem zaprta. Dobri zdravstveni strokovnjaki v prvi porodni dobi vaginalnih pregledov ne izvajajo pogosteje kot enkrat na štiri ure, razen v izjemnih primerih. Vaginalne preglede nadomeščajo z opazovanji drugih telesnih znakov in vašega vedenja. Pravico imate, da upoštevajo vaše stališča do vaginalnega pregleda ter ga na primer prekinejo, če to izrazite.

Prediranje plodovih ovojev

V plodovih ovojih, ki spominjajo na vrečko, sta plodovnico in otrok. Nekateri porodi se začno z odtekanjem plodovnice zaradi spontanega razpoka plodovih ovojev. To se lahko zgodi prezgodaj ali ob predvidenem roku poroda. Večinoma pride do spontanega razpoka plodovih ovojev med porodom. Nekateri otroci pa se rodijo v celih plodovih ovojih. Med porodom celi plodovi ovoji do določene mere ščitijo otroka in rodila, ker delujejo kot »zaščitna blazina«.
Plodove ovoje v nekaterih primerih predrejo, da bi s tem sprožili ali pospešili porod ali lažje ugotovili otrokovo stanje. Predrejo jih s posebnim pripomočkom skozi nožnico. Svetovna zdravstvena organizacija odsvetuje rutinsko prediranje plodovih ovojev, ker je povezano npr. z manj gibanja porodnice in manj pokončnih položajev, torej zmanjšuje možnosti za spontani porod; poveča se tudi tveganje za izpad popkovnice (priporočili 28 in 29).
Zdravstveni strokovnjaki vas morajo obvestiti, da nameravajo predreti plodove ovoje, pojasniti namen in počakati na soglasje ali zavrnitev. Če želite, da vaš porod poteka brez prediranja plodovih ovojev, vnaprej obvestite vaše zdravstvene strokovnjake.

Sproženje in pospeševanje poroda

Za mamo in otroka je spontan porod najprimernejši.
Sproženje in pospeševanje poroda sta potrebna le v nekaterih primerih; dobra babica za začetek predlaga manj invazivne pristope (mdr. spremembo položaja, gibanje, ljubkovanje prsnih bradavic).
Za sproženje in pospeševanje poroda uporabljajo metode, kot sta mdr. ločevanje in prediranje plodovih ovojev, pogosto pa tudi zdravila (npr. sintetični prostaglandini in oksitocin).
Dokler maternični vrat še ni odprt pet cm, vi in vaš otrok pa sta dobro, Svetovna zdravstvena organizacija  odsvetuje pospeševanja poroda (priporočilo 9).
Zdravstveni strokovnjak mora sproženje ali pospeševanje poroda napovedati, pojasniti ter počakati na vaše soglasje ali zavrnitev.
Pri prihodu v porodnišnico vnaprej obvestite zdravstvene strokovnjake, če želite, da porod poteka spontano.

Pijača in hrana med porodom

Porod je zahtevno telesno delo, za dober potek je pomembno, da ne dehidrirate in da imate dovolj energije zanj. Sodobne ugotovitve kažejo, da lahko ženska z nezapletenim porodom uživa pijačo in hrano. To priporoča tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Pogovorite se z babico o tem, kaj potrebujete. V porodnišnicah je na voljo voda; zelo primerni pa so izotonični napitki, ki jih prinesete s seboj (npr. kokosova voda, limonada z medom in ščepcem soli). Če ste žejni, po malem pijte. Lahke prigrizke si pripravite vnaprej. Če boste lačni, jih boste imeli pri roki. Ne pozabite na tekočino in prigrizke za spremljevalca/ko.

Uporaba intravenoznih tekočin

Uporaba intravenoznih tekočin, da bi s tem skrajšali čas poroda, po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije ni priporočljiva, ker med drugim ovira prosto gibanje ženske in je povezana z določenimi tveganji (priporočilo 32).

Intravenozna kanila

Ob sprejemu v porodno sobo vam v žilo na hrbtni strani roke vstavijo kanilo, ki omogoča prejemanje tekočine in zdravil, na primer za pospeševanje poroda ali proti bolečinam. Če ste zdravi in porod poteka fiziološko, vstavitev kanile za morebitno prihodnjo rabo ni potrebna. Pravico imate, da jo odklonite.
Tudi za dajanje zdravil po venski kanili med porodom vas morajo zdravstveni strokovnjaki o svoji nameri obvestiti, pojasniti namen in počakati na vaše soglasje ali zavrnitev.

Lajšanje bolečin

Pri spontanem porodu se v telesu sproščajo snovi, ki blažijo porodne bolečine. Dodatno pomaga gibanje in spreminjanje položajev. Pri tem vas podpirajo babica, spremljevalci/ke ali pa uporabljate pripomočke. Uporabljate lahko prho, porodno kad (če je na voljo). Koristijo sprostitvene tehnike, usmerjeno dihanje; glasba, meditacija ipd.
Dobre babice so prava zakladnica predlogov za lajšanje bolečin. Babica ali spremljevalci/ke vas lahko masirajo, pomagajo z nasprotnim pritiskom, toplimi obkladki ipd.
V vsaki dobri porodnišnici so ves čas na voljo sodobna zdravila za lajšanje bolečin, ki jih lahko prejmete, če želite in če to dopušča vaše in otrokovo zdravstveno stanje ter potek poroda. Nihče vam jih ne sme vsiljevati ali odtegovati. Na vašo željo vas seznanijo z njihovimi prednostmi in slabostmi. Verodostojne informacije o prednostih in slabostih ter pojasnila o dostopnosti v posamezni porodnišnici morajo biti na voljo tako, da se seznanite z njimi tudi že v nosečnosti.

Iztis otroka

Ko je maternični vrat popolnoma odprt, se začne druga porodna doba. Otrok preide iz maternice in se po porodnem kanalu rodi na svet. Navadno čutite neustavljivo potrebo, da bi pritiskali, ob tem so vaši popadki še vedno močni, a drugačni kot v prvi porodni dobi. Priporočljivo je, da sledite svojim telesnim občutkom in pritiskate skladno z njimi.
Če rojevate prvič, lahko pričakujete, da se bo druga porodna doba zaključila največ v treh urah, če ste že kdaj rodili, pa največ v dveh urah.
Ob prihodu v porodnišnico povejte, da bi si tudi v drugi porodni dobi želeli uporabiti katerega od pokončnih položajev ali npr. položaj na vseh štirih.

Pritisk na vrh maternice

Pritisk na vrh maternice v drugi porodni dobi, da bi pospešili rojstvo otroka, Svetovna zdravstvena organizacija odsvetuje zaradi vprašljive učinkovitosti in povečanja tveganj za poškodbe otroka in matere (priporočilo 40). Pravico imate do predhodne seznanitve z namero, da bi izvedli pritisk na vrh maternice in soglašati ali zavrniti postopek. Če imate vnaprej izoblikovana stališča do pritiska na vrh maternice, jih sporočite ob prihodu v porodnišnico.

Prerez presredka

Pri spontanem porodu se je presredek navadno zmožen brez poškodbe prilagoditi prehodu otroka. Za ohranjanje celega presredka so pomembni mdr. vaš položaj, pri katerem presredek ni preveč napet, ne prehiter potek druge porodne dobe, spontano pritiskanje. Dobra babica omogoča kar se da spontano rojevanje, kadar pa potrebujete usmeritve, vas ustrezno vodi. Uporablja situaciji primerne pristope za varovanje presredka (podpiranje presredka, topli obkladki, masaža), pri tem pa mora upoštevati vaše izbire.
Če je prerez presredka potreben (npr. zaradi hude otrokove stiske) vam mora babica namero pojasniti ter počakati na vaše soglasje ali zavrnitev. Sodobni izsledki potrjujejo, da je prerez presredka potreben le redko, rutinska izvajanje pa zastarela praksa, ki ne preprečuje hujših raztrganin. Pravico imate, da pred šivanjem prereza presredka ali raztrganine prejmete sredstvo proti bolečinam. Šivajo, ko potrdite, da je zdravilo začelo učinkovati. Pri tem so vrata v porodno sobo zaprta.
Pri izbiranju porodnišnice se pozanimajte o odstotkih prereza presredka. Če imate o prerezu presredka vnaprej izdelano mnenje, ga pisno ali ustno izrazite že pred pričetkom poroda.

Prerez popkovnice

Po rojstvu otrok še vedno dobiva kri prek popkovnice, ki je povezana s posteljico; to je koristno za njegovo zdravje. S prerezom je smiselno počakati, dokler žile v popkovnici ne prenehajo utripati, navadno najmanj nekaj minut ali več. Takojšen prerez je utemeljen le izjemoma, ko gre za reševanje zapletov. Nekaj časa je bila praksa, da so popkovnico prekinili nemudoma po rojstvu otroka; to se opušča. Pravico imate, da se vaše stališče glede prereza popkovnice upošteva; prekinitev lahko izvede tudi oče otroka ali vi sami, kakor želite. Svojo željo glede prereza popkovnice izrazite pred rojstvom otroka.

Neprekinjena bližina matere in otroka

Otrokovo naravno okolje je materino naročje, pomirja ga, mu daje zavetje, otroku je pri vas prijetno toplo itd. Še posebej po spontanem porodu bo buden, spoznavala se bosta in se povezovala; tudi skupaj z očetom, če bo poleg. Razen v primeru reševanja življenja ni utemeljenih razlogov, da bi otroka ločevali od vas, če tega ne želite. V prvi uri po rojstvu bo že poskusil sesati pri vaših prsih. To je priporočljivo za vzpostavljanje laktacije in dojenja, pomaga tudi pri izločanju posteljice in krčenju maternice, s tem pa pri preprečevanju hujših krvavitev.
Pravico imate, da z otrokom ostaneta skupaj tudi na poporodnem oddelku in to ves čas bivanja v porodnišnici, kar v večini porodnišnic tudi omogočajo. Pravico imate tudi spremljati svojega otroka ob pregledih in pri postopkih in posegih.

Sobivanje očeta po porodu

V nekaterih porodnišnicah je mogoče sobivanje očeta tudi v dnevih po porodu. Številnim materam to dobro dene, koristno pa je lahko tudi za povezovanje med otrokom in očetom. Starša imata priložnost, da se skupaj učita spretnosti sodelovanja z otrokom in njegove nege. Ženski je lahko partnerjeva prisotnost v veliko praktično in čustveno podporo. Storitev je trenutno plačljiva.

World Health Organization, WHO Recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience, 2018.

 

PRIČEVANJA PORODNIC

Ko spregovorijo ženske

V Sloveniji številne ženske poročajo o dobrih izkušnjah z oskrbo pri porodu, obstajajo pa tudi pričevanja, da ni vedno tako. Na podlagi 225 pričevanj o neustrezni skrbi in nasilju pri porodih v slovenskih porodnišnicah je nastala poglobljena študija, ki osvetljuje to spregledano in pogosto tudi zanikano plat porodne skrbi.

Namen študije je, da problematiko prepoznajo zdravstveni strokovnjaki, vodstva porodnišnic in odločevalci. Seznanjenost širše javnosti in seveda žensk, ki se jih obporodna skrb neposredno tiče, pa bo pripomogla k hitrejši vpeljavi pozitivnih sprememb.

Opozorilo: Študija vsebuje opise neustrezne porodne oskrbe in občutij nemoči, zlorabe, nasilja in podobno. Če načrtujete nosečnost ali ste noseči in se poroda močno bojite, če se ob misli nanj soočate s tesnobnimi občutki, morda potrebujete drugačne vrste informacij in podpore. Pišite nam: info@mamazofa.org

Študija Ničelna toleranca do nasilja med porodom >>>
Kaj vse je neprimerna obporodna skrb Vrste nasilja >>>

VAŠA PORODNA IZKUŠNJA

Nosečnice, matere ... zaupajte nam, kaj ste doživele in česa si želite.