Za dober porod v porodnišnici

Porodnice imate pravico do varne, primerne, ustrezne, učinkovite, pravočasne, spoštljive, vključujoče, osebnostno in kulturno občutljive obporodne oskrbe najvišje mogoče kakovosti za doseganje ali varovanje najvišje ravni svojega in otrokovega zdravja.
Poznavanje pravic pomaga pri njihovem uresničevanju.

So neodtujljive, pripadajo vam brezpogojno

Svojih pravic ne izgubite, ker ste noseči. Ne izgubite jih, ko vstopite v bolnišnico. Ne izgubite jih, ker rojevate.

Temeljijo na ustavi, zakonih, mednarodnih resolucijah in priporočilih

Gre za veljavne človekove in pacientove pravice ter sodobna strokovna priporočila.

Niso še v celoti zagotovljene

V zdravstvenih ustanovah morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo uresničevanje.

 

Nosečnice in bodoči starši

Želimo vas informirati o vaših pravicah pri porodu in podpreti pri njihovem uresničevanju.

Moje pravice >>>

 

Zdravniki in babice

Pravice porodnic so v največji meri v vaših rokah. Prisluhnite ženskam in jim omogočite dober porod.

Pričevanja porodnic  >>>

 

Oblikovalci zdravstvenih politik

Podprite uresničevanje pravic in s tem prispevajte k zdravju in dobrobiti otrok, staršev in družin.

Temeljni dokumenti >>>